KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Informácie o našej obci

mapa

Som rád, že Vás môžem privítať na stránkach internetu a predstaviť Vám maličkú obec Krivosúd-Bodovka, ktorá leží na Strednom Považí na styku Považského Inovca a ľavej strany doliny Váhu medzi historicky známym Trenčínom a Beckovom.
Príjmite pozvanie do obce preslávenej tradičnou dychovou hudbou, rybníkmi a tiež "Čerešňovými slávnosťami", ktoré sú spojené s oficiálnymi "Majstrovstvami Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku" a tradičnou "Čerešňovou veselicou".

Ing.Vladimír Kmeťo - starosta obce

Prehľad aktualít

10.07.2017 Termíny zberu PVC odpadu

Termíny zberu PVC odpadu na 2.polrok 2017

02.04.2017 Odstránenie poruchy vodovodu

Obecný úrad, ako správca verejného vodovodu v obci oznamuje odberateľom vody, že porucha na trase vodovodu bola opravená avšak vzhľadom na slabý prítok vody do vodojemu žiada občanov, aby naďalej používali vodu šetrne a zbytočne ňou neplytvali. Prípadné napúšťanie malých bazénov je zakázané až do odvolania.

Obecný úrad v súčasnosti zabezpečuje projektovú dokumentáciu na posilnenie vodného zdroja na zásobenie pitnou vodou z vŕtanej studne hĺbky 90 m, ktorá je vo vlastníctve obce.

06.03.2017 Fašiangy sa skončili

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný termín. Označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy.

Ej ty basa naša milá, ty si nám už dotrúbila.

Keby si nebola toľko pila, bola by si ešte žila.

Dolóres, dolóres, naučá ta v pekle móres.

Takto zneli posledné slová kňaza pri pochovávaní basy 4.marca 2017....

01.03.2017 Detský maškarný ples

V sobotu 18. februára 2017 začali aj naši najmenší plesovú sezónu ...