KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Miestna samospráva > Starosta

Starosta

 

Richard Kubáň

Dátum narodenia:

Rodinný stav: ženatý

Počet detí: 2

Vzdelanie: 

 

Profesný životopis:

 

 

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie a úlohy starostu: