KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Miestna samospráva > Starosta

Starosta

 

Ing. Vladimír KMEŤO

Dátum narodenia: 29.03.1955

Rodinný stav: ženatý

Počet detí: 3

Vzdelanie: VŠ - technická, strojárenská technológia

starosta

Profesný životopis:

1974 - 1993 koštruktér, TOS Trenčín

1993 - 2002 programátor, správca IT CESTY NITRA a.s, OZ Trenčín

2002-2003 učiteľ IT, ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom

2003 - 2006 prednosta SOcÚ, Mesto Trenčín

2006 - 2012 - informatik, Mesto Trenčín

2012 - stavebný referent - Mesto Trenčín - stavebný úrad

úväzkový starosta od roku 1994


Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie a úlohy starostu: