ÚRADNÁ TABUĽA|

Občania s trvalým pobytom v našej obci môžu požiadať písomne alebo osobne o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môžu voliť kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Emailová adresa na podanie žiadosti: obec@krivosud-bodovka.sk Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi  meno a priezvisko,  rodné číslo,  štátnu príslušnosť,  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Poštová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: Obecný úrad, Krivosúd- Bodovka 88, 913 11 Trenčianske Stankovce

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie