Nariadenie veterinárnych opatrení

28.12.2022 zverejnil/a krivbodovka_obec.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín podľa § 8 ods.3 písm. e)zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov N A R I A Ď U J E veterinárne opatrenia pre obec Krivosúd-Bodovka na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia BESNOTY!

Opatrenia v prílohe.