ÚPN obce Ivanovce- záverečné stanovisko

Celý dokument je v prílohe

Zverejnené 7. februára 2022.
Bez úpravy .