Preskočiť na obsah

Upozornenie- pohyb psov v obci

Zverejnené 7.3.2022.

Kategória

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov,

že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce sú povinní zbierať

psie exkrementy.

Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré

podmienky držania psov, rovnako aj VZN č. 1/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce

Krivosúd-Bodovka.

Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického.

Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi psami samotnými.

Ďakujeme, že ste zodpovední.