Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia je v prílohe

Zverejnené 7. marca 2022.
Bez úpravy .