Uznesenie vlády č.695/2021- vyhlásenie núdzového stavu

Zverejnené 26. novembra 2021.
Upravené 8. decembra 2021.