Vyplácanie nájmu PD Inovec

Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce oznamuje, že nájom za pôdu sa tento rok pre momentálnu epidemiologickú situáciu nebude vyplácať v hotovosti. Nájomné bude prenajímateľom vyplatené do konca roka poštovými poukážkami.

Zverejnené 16. novembra 2021.
Upravené 8. decembra 2021.