Preskočiť na obsah

Zápis do 1. ročníka

Zverejnené 28.3.2022.

Kategória

Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce,

Vám  oznamuje, že dňa 27. apríla 2022 od 12,30 do 17,00 hodiny sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka

Zápis bude prebiehať v budove základnej školy na 1. krídle za osobnej účasti detí.

K zápisu rodičia vyplnia Elektronickú prihlášku do 1. ročníka a Žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky.  Vyplnenú prihlášku  a žiadosť prinesú rodičia na zápis spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodičov. 

Všetky podrobné informácie o zápise, prihlášku a žiadosť nájdete na webovom sídle www.zstrenstan.edupage.org v sekcii Základná škola.