Preskočiť na obsah

Komunálny odpad na rok 2024- oznam pre poplatníkov

Zverejnené 22.1.2024.

Kategória

Žiadame občanov, ktorí majú nárok na úľavy na komunálny odpad , aby si tieto prišli vydokladovať v čo najskoršom termíne, najneskôr do konca januára 2024.

Úľavu 6 eur majú   študenti, ktorí sú ubytovaní internátne- potvrdenie o návšteve školy predkladajú každoročne

                                 občania v hmotnej núdzi- potvrdenie o priznaní dávky predkladajú každoročne

                                 ZŤP  – netreba preukazovať,  v prípade, že úrad už eviduje zníženie poplatku z predchádzajúceho spoplatňovacieho obdobia

Odpustenie poplatku  -občania, ktorí sa viac ako 90 dní zdržiavajú mimo trvalého bydliska- predložia potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, potvrdenie od agentúry, potvrdenie o ubytovaní mimo obce( napr. zo  študentského domova,   nájomná zmluva a pod.),

                                        – ak sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí- doklad je  povolenie k pobytu,  k štúdiu, pracovné povolenie, povolenie o ubytovaní

                                       – ak si poplatník zaplatil poplatok v inej obci, kde sa zdržiava, predloží potvrdenie od obce o zaplatení za príslušné obdobie

                                       – tieto potvrdenia sa predkladajú každoročne

Chatári a chalupári, ktorí majú v obci nehnuteľnosť budú platiť poplatok za komunálny odpad  podľa nového VZN platného od 1.1.2024 – poplatok je za jednu osobu vlastníka nehnuteľnosti v sume 31,02 eur bez ohľadu na to , či platia poplatok za trvalý pobyt v inej obci/meste.