Nešpor ECAV

Kategória

Evanjelický cirkevný zbor pozýva občanov na nešporné služby Božie, ktoré budú v nedeľu 8. mája 2022 o 14: 00 v kultúrnom dome.

Zverejnené 4. mája 2022.
Bez úpravy .