Preskočiť na obsah

Od 01.04.2024 sa menia podmienky pre vývoz triedeného odpadu.

Zverejnené 13.3.2024.

Kategória

Vážení občania. Od 1.4.2024 sa menia podmienky pre vývoz triedeného odpadu. Vzhľadom na povinnosť zavedenia nulovej donášky pre rodinné domy, musela naša obec v spolupráci so spol. Marius Pedersen a.s. pristúpiť k nasledovným zmenám:

Vývoz triedeného odpadu bude realizovaný priamo z Vašich domácností. Do žltých vriec sa budú zbierať okrem plastov aj tetrapaky a kovové obaly- všetko spolu. Do modrých vriec sa budú zbierať kartóny a papier.

Kontajnery na papier, tetrapaky a kovové obaly zo stojísk pri požiarnej zbrojnici a iných stojiskách v obci budú postupne stiahnuté.

Kontajnery na sklo, textil, použité kuchynské oleje a kuchynský odpad zostanú na stojiskách, zber bude realizovaný ako doteraz.

Podrobné informácie Vám poskytneme na ocú a nájdete ich aj v priložených prílohách.