Preskočiť na obsah

Upozornenie Marius Pedersen

Zverejnené 4.5.2023.

Kategória

V poslednom období sa pri triedenom zbere odpadu, predovšetkým pri zbere obalov z kovov, vyskytuje problém s horením a vybuchovaním odpadu pri jeho zbere. Dôvodom je skutočnosť, že odpad obsahuje horľavé a výbušné látky a predmety.

Nakoľko aj v našej obci/meste vykonáva spoločnosť Marius Pedersen triedený zber odpadov, dovoľujeme si požiadať občanov obce, že do nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nepatria horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok. Horľavé a výbušné látky a predmety v odpade môžu spôsobiť situáciu všeobecného ohrozenia a následný výbuch alebo požiar môže spôsobiť nielen materiálne škody ale aj poškodenie zdravia, prípadne aj usmrtenie.

Najčastejšie sú to:

Hasiace prístroje, plynové fľaše, obaly z rôznych sprejov (farby, oleje, pur peny….). Na nádobách sú symboly, ktoré jasne definujú nebezpečné látky. Ide aj o mix odpadov, stačí nevyprázdnená tlaková nádoba spolu zo zvyškami horľavých látok, po stlačení obalov vo vozidle tlak spôsobí výbuch a požiar.

Takéto obaly a látky sa odovzdávajú pri zbere nebezpečných odpadov v obci.

              Vopred ďakujeme za spoluprácu.