Zrušenie opatrení proti besnote

22.3.2023 zverejnil/a krivbodovka_obec.

Kategória

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín ruší opatrenia v prílohe.