Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Kategória

Zverejnené 10. júna 2022.
Bez úpravy .