Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

10.6.2022 zverejnil/a krivbodovka_obec.

Kategória