Elektronické sčítanie obavateľov

AKTUALITY, Sčítanie obyvateľov|

Čoskoro nás čaká elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku a teda aj v našej obci. Základné... Prečítajte Si Viac → Elektronické sčítanie obavateľov

Menu Ly Jana od 11.01.- 15.01.2021

AKTUALITY|

Menu reštaurácie na 2. týždeň nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Menu Ly Jana od 11.01.- 15.01.2021

Odpisy stavu vodomerov

AKTUALITY|

Obec Krivosúd- Bodovka ako  správca verejného vodovodu žiada občanov o nahlásenie stavu vodomerov. Kto... Prečítajte Si Viac → Odpisy stavu vodomerov

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 06.01.2021

AKTUALITY, COVID-19|

Celé znenie Uznesenia na zmenu prijatých opatrení platných od 11.01.2021 je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Uznesenie vlády SR č. 1 zo 06.01.2021

Uznesenie vlády SR č. 807 z 29.12.2020 o predĺžení núdzového stavu

AKTUALITY, COVID-19|

Uznesenie nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Uznesenie vlády SR č. 807 z 29.12.2020 o predĺžení núdzového stavu

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu v našej obci

AKTUALITY|

Tabuľka harmonogramu je uvedená v prílohe... Prečítajte Si Viac → Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu v našej obci

OcÚ karanténa

AKTUALITY, COVID-19|

Obecný úrad je od 07.01.2021 v karanténe do odvolania. V súrnych prípadoch volajte na telefónne čísla... Prečítajte Si Viac → OcÚ karanténa

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

AKTUALITY, Sčítanie obyvateľov|

Informačné letáky o sčítaní prinášame v prílohe... Prečítajte Si Viac → Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Vianočný príhovor starostu obce

AKTUALITY|

Vážení spoluobčania, Dovoľte mi, aby som týchto pár riadkov začal vyjadrením hlbokej vďaky za Váš... Prečítajte Si Viac → Vianočný príhovor starostu obce

Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Ivanovce dňa 04.12.2020 začala prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce, celé znenie v... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie