Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2020

Pozvánka na zastupiteľstvo

AKTUALITY|

... Prečítajte Si Viac → Pozvánka na zastupiteľstvo

Upozornenie majiteľom psov

AKTUALITY|

Žiadame občanov – majiteľov psov, aby si zabezpečili držbu psov vo svojich dvoroch, nakoľko voľne sa... Prečítajte Si Viac → Upozornenie majiteľom psov

Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A... Prečítajte Si Viac → Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

Odvoz PVC december 2019

AKTUALITY|

Odvoz PVC vriec sa uskutoční  v PONDELOK 02.12.2019 VRECIA S ODPADOM VÁM SPOLOČNOSŤ MARIUS... Prečítajte Si Viac → Odvoz PVC december 2019

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie