Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o odstránenie stavby

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o povolenie rozkopávky

Návrh na zmenu užívania stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na zmenu užívania stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia

Tlačivá|

... Prečítajte Si Viac → Žiadosť o súhlas na malý zdroj znečistenia

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie