Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozhodnutie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie

Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A... Prečítajte Si Viac → Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Voľby do NR SR- informácia pre voliča

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Voľby do NR SR- informácia pre voliča

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie