Smernica obce č. 1/2021 o určovaní a vyberaní poplatkov za služby poskytované obcou Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Smernica je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Smernica obce č. 1/2021 o určovaní a vyberaní poplatkov za služby poskytované obcou Krivosúd- Bodovka

Správa o doterajšom hospodárení a určenie zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy LC Trenčianske Stankovce a Lesy MODR

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe, zároveň je vyvesený na obecnej tabuli... Prečítajte Si Viac → Správa o doterajšom hospodárení a určenie zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy LC Trenčianske Stankovce a Lesy MODR

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Nezaradené, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o pokračovaní územného konania

Schválené VZN č.2/2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Schválené VZN č.2/2021

Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie návrhu VZN je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

Rozsah hodnotenia ÚPN obce Ivanovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie dokumentu je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Rozsah hodnotenia ÚPN obce Ivanovce

Rozhodnutie – určenie lesného celku Trenčianske Stankovce a lesy MODR

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie – určenie lesného celku Trenčianske Stankovce a lesy MODR

Vestník vlády – čiastka 35

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

V prílohe prinášame vyhlášky RÚVZ uverejnené vo vestníku vlády... Prečítajte Si Viac → Vestník vlády – čiastka 35

Upovedomenie o pokračovaní konania vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie listu je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Upovedomenie o pokračovaní konania vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

VZN č.1/2021- schválené

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie schváleného VZN č. 1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krivosúd-... Prečítajte Si Viac → VZN č.1/2021- schválené

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie