Správa ohodnotení ÚPN obce Ivanovce a návrh strategického dokumentu

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe.... Prečítajte Si Viac → Správa ohodnotení ÚPN obce Ivanovce a návrh strategického dokumentu

Vzdanie sa mandátu poslanca

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Vzdanie sa mandátu poslanca

Rozhodnutie k strategickému dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Melčice- Lieskové

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie k strategickému dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Melčice- Lieskové

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

K napĺňaniu environmentálnych cieľov v oblasti vodnej politiky patrí aj zabránenie alebo obmedzenie... Prečítajte Si Viac → Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Melčice- Lieskové- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe.... Prečítajte Si Viac → Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Melčice- Lieskové- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Smernica obce č. 1/2021 o určovaní a vyberaní poplatkov za služby poskytované obcou Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Smernica je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Smernica obce č. 1/2021 o určovaní a vyberaní poplatkov za služby poskytované obcou Krivosúd- Bodovka

Správa o doterajšom hospodárení a určenie zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy LC Trenčianske Stankovce a Lesy MODR

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý dokument je v prílohe, zároveň je vyvesený na obecnej tabuli... Prečítajte Si Viac → Správa o doterajšom hospodárení a určenie zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy LC Trenčianske Stankovce a Lesy MODR

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Nezaradené, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o pokračovaní územného konania

Schválené VZN č.2/2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Schválené VZN č.2/2021

Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie návrhu VZN je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie