Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

ÚRADNÁ TABUĽA|

Okresný úrad Trenčín požiadal dotknuté obce o zverejnenie dokumentu , správa o hodnotení a návrh sú... Prečítajte Si Viac → Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ÚRADNÁ TABUĽA|

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v... Prečítajte Si Viac → Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zámenná zmluva – Viliam Bolech

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zámenná zmluva – Viliam Bolech

Výsledky volieb do NR SR 2020

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Výsledky volieb do NR SR 2020

VZN č. 1/2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → VZN č. 1/2020

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie