Návrh VZN č.1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celé znenie návrhu VZN je v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.1/2021 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce

Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Ivanovce dňa 04.12.2020 začala prerokovávať Zadanie pre Územný plán obce, celé znenie v... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Ivanovce

Schválený rozpočet obce na rok 2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Celý rozpočet nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Schválený rozpočet obce na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Tabuľka v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2021

VZN Obce Krivosúd- Bodovka č. 5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ….

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → VZN Obce Krivosúd- Bodovka č. 5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ….

Oznámenie o uložení písomnosti- Jozef Bernát

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Verejná vyhláška v prílohe... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o uložení písomnosti- Jozef Bernát

Nové vyhlášky vo vestníku vlády SR

ÚRADNÁ TABUĽA|

Vo vestníku vlády SR boli publikované nové vyhlášky: 11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva... Prečítajte Si Viac → Nové vyhlášky vo vestníku vlády SR

Pandemický plán pre OS v obci

AKTUALITY, COVID-19, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Pandemický plán pre OS v obci

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov (LP), ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o... Prečítajte Si Viac → Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Návrh VZN v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie