Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

ÚRADNÁ TABUĽA|

Úplné znenie záverečného stanoviska nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

Vytriedenosť KO za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

V prílohe je zverejnená vytriedenosť komunálneho odpadu za rok 2019 a štatistický výkaz o KO za rok... Prečítajte Si Viac → Vytriedenosť KO za rok 2019

Verejná vyhláška RÚVZ ohľadom epidemiologických opatrení pre okres Trenčín

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška RÚVZ ohľadom epidemiologických opatrení pre okres Trenčín

Verejná vyhláška- výzva na vyjadrenie- určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška- výzva na vyjadrenie- určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

Záverečný účet obce za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → Záverečný účet obce za rok 2019

VZN č. 4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

VZN č. 3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka.

ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka.

VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka.

ÚRADNÁ TABUĽA|

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021- 2027”.

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021- 2027”.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie