Návrh rozpočtu na rok 2021

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Tabuľka v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2021

VZN Obce Krivosúd- Bodovka č. 5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ….

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → VZN Obce Krivosúd- Bodovka č. 5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ….

Oznámenie o uložení písomnosti- Jozef Bernát

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Verejná vyhláška v prílohe... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o uložení písomnosti- Jozef Bernát

Nové vyhlášky vo vestníku vlády SR

ÚRADNÁ TABUĽA|

Vo vestníku vlády SR boli publikované nové vyhlášky: 11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva... Prečítajte Si Viac → Nové vyhlášky vo vestníku vlády SR

Pandemický plán pre OS v obci

AKTUALITY, COVID-19, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Pandemický plán pre OS v obci

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov (LP), ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o... Prečítajte Si Viac → Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Návrh VZN v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

ÚRADNÁ TABUĽA|

Úplné znenie záverečného stanoviska nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

Vytriedenosť KO za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

V prílohe je zverejnená vytriedenosť komunálneho odpadu za rok 2019 a štatistický výkaz o KO za rok... Prečítajte Si Viac → Vytriedenosť KO za rok 2019

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie