Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

Návrh VZN č.4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

Návrh VZN č.3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka

Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

ÚRADNÁ TABUĽA|

Okresný úrad Trenčín požiadal dotknuté obce o zverejnenie dokumentu , správa o hodnotení a návrh sú... Prečítajte Si Viac → Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ÚRADNÁ TABUĽA|

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v... Prečítajte Si Viac → Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie