Voľby do NR SR- informácia pre voliča

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Voľby do NR SR- informácia pre voliča

Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

Doručenie písomnosti

ÚRADNÁ TABUĽA|

Obec Krivosúd- Bodovka v súlade s § 5z.č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej... Prečítajte Si Viac → Doručenie písomnosti

Vývoz triedeného odpadu na r.2019 – Platný

ÚRADNÁ TABUĽA|

Dátum: 14.03.2019 Spoločnosť Marius Pedersen uverejnila termíny vývozu triedených zložiek odpadu... Prečítajte Si Viac → Vývoz triedeného odpadu na r.2019 – Platný

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ÚRADNÁ TABUĽA|

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva na lesných pozemkoch a... Prečítajte Si Viac → Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

ÚRADNÁ TABUĽA|

Okresný súd Trenčín prostredníctvom notára JuDr. Lucie Svítkovej nariadil likvidáciu dedičstva... Prečítajte Si Viac → Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie