Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1/2023 o miestnych daniach, miestnom poplatku za KO a DSO