Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy