Rozpočet obce na rok 2023

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 12. januára 2023
Kategória

Prílohy