ÚPN obce Ivanovce- záverečné stanovisko

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 21. februára 2022
Kategória

Prílohy