Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach, miestnom poplatku za KO a DSO…