VZN č. 2-2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka.

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Prílohy