Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Krivosúd-Bodovka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Vývoz KO 11/22

Marius Pedersen

335,28 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 12.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 335,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Zneškodnenie KO 11/22

Marius Pedersen

282,00 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 12.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 282,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Polohopisné a výškopisné zameranie PD

MAP GEO s. r. o.

750,00 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 23.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.12.2022

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ MAP GEO s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Legionárska 79, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 44566727

Prílohy

Predplatné Obecné noviny

INPROST spol. s r.o.

98,80 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 12.12.2022

Dátum platby 12.12.2022

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 98,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ INPROST spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31363091

Prílohy

Elektrina ocú+ vo+ KD 11/22

ZSE Energia

1 605,79 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 1 605,79 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Telekomunikačné služby ocú 12/22

Slovenské telekomunikácie

19,99 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 19,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Podpora MIS IS 12/22

SWAN

84,00 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 19.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.12.2022

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ SWAN, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Dodávateľ - IČO 35680202

Prílohy

Nákup 50 ks knižná publikácia Stredné Považie

CBS spol

206,25 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 24.11.2022

Dátum platby 28.11.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 206,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ CBS spol, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Dodávateľ - IČO 36754749

Prílohy

Telekomunikačné služby referent 11/22

Slovenské telekomunikácie

29,91 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 7.12.2022

Dátum platby 5.12.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 29,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Poistenie bytových domov

Generali Poisťovňa

134,77 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 13.12.2022

Dátum platby 12.12.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 134,77 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Správa bytovky 10/22

BYTOS

95,52 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 29.11.2022

Dátum platby 24.11.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 95,52 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ BYTOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Sokolice 514/17, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36296759

Prílohy

Rekonštrukcia cesty za obcou

SYON SK s. r. o.

1 364,00 €

14.12.2022

Dátum splatnosti 7.12.2022

Dátum platby 28.11.2022

Dátum evidencie 24.11.2022

Suma s DPH 1 364,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ SYON SK s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 109, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 52961796

Prílohy