Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Krivosúd-Bodovka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 12.12.2022

Začiatok účinnosti 12.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Anna Chrastinová, Ing. Miroslav Chrastina

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.12.2022

Začiatok účinnosti 5.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ HANUS REAL s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Lipského 8 , 841 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43882684

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Objednávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 30794536

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k dohode č.22/13/010/35

Dátum podpísania 20.10.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 28.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Objednávateľ - IČO 00 311 723

Dodávateľ Slovenské liečebné kúpele, a.s.

Dodávateľ - Sídlo T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice

Dodávateľ - IČO 34129316

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 160,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gheorghe Marius Neagoe

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.8.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gheorghe Marius Neagoe

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.5.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lenka Porubská

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.5.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Igor Bachorec

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.5.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jana Šarkoziová

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Alexander Kamaráš

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti 31.10.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gheorghe Marius Neagoe

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.4.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gheorghe Marius Neagoe

Dodávateľ Obec Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - Sídlo Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka

Dodávateľ - IČO 00 311 723

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy