NázovDátum doručeniaDodávateľCelková fakturovaná čiastka
Členské na rok 2021 12/11/2020ZMOS , Bratislava62,83
Členské na rok 202125/11/2020MAS INOVEC, Mn. Lehota358
Členské na rok 202108/12/2020ZPOZ, B. Bystrica30
Predplatné obecné noviny 202117/12/2020Inprost, s.r.o., Bratislava93,60
Syst. podpora URBIS I. Q 202104/01/2021MADE, spol.s.r.o Banská Bystrica37,50
Telek. služby OcÚ + internet 01/202104/01/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
Licencia ORFEUS na r. 202107/01/2021Pavol Halanda, Michal n/Źitavou30
Členské na rok 202108/01/2021RZMOSP, Trenčín35,70
Poistenie zodp. obce na rok 202113/01/2021Komunálna poisť. , Bratislava14,94
Služby MIS IS 01/202113/01/2021SWAN a.s., Bratislava84
Telek. služby starosta 01/202118/01/2021Slovak Telekom, Bratislava28
Preddavok EE byty spol. p.+ čov 01/2118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
Preddavok EE PZ za I. polrok 202118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava53,42
Preddavok EE OcÚ+ obec 01/202118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
nákup OP testovanie obec19/01/2021RML Trenčín, s.r.o.209,60
Nákup kanc. potreby OcÚ21/01/2021Activa Slovakia, Bratislava75,29
Nákup popolnice PVC obec21/01/2021Gamanova s.r.o., Lipov110,50
Prístup na portál obce.info rok 202121/01/2021Datatrade, s.r.o., Zlaté Moravce46,56
Nákup kalendáre OcÚ 25/01/2021Spektrum Grafik, B. Bystrica22
Telek. služby starosta 01/202125/01/2021Slovak Telekom, Bratislava23
Servis VT OcÚ29/01/2021In TECH Real s.r.o., Trenčín200
Nákup strav. lístky I.Q 202129/01/2021Ticket Service, s.r.o., Bratislava414,40
Nákup notebook OcÚ29/01/2021Elektrosped, a.s., Bratislava670,40
Nákup MS office OcÚ01/02/2021ALZA SK, s.r.o., Bratislava277,68
Nákup respirátory FFP2 dôchodci01/02/2021Mavex, spol s.r.o, Zlín100,90
služby pre vybavenie KSC- el. pečať02/02/2021AVIS, spol. s.r.o., Bratislava60
Odmeny umelcom rozhlas r. 202104/02/2021Slovgram, Bratislava38,40
Preddavok EE OcÚ+ obec 02/202104/02/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE byty spol. p.+ čov 02/2104/02/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
Nákup kanc, potreby OcÚ05/02/2021Connect, Galanta16,86
Plnenie zmluvy z r. 200805/02/2021Topset Solutions, Trnava114
Obedy personál testovanie 23.01.05/02/2021Ly Jana, Tr. Stankovce29,28
Telek. služby OcÚ + internet 02/202105/02/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
Zmluva o spolupráci05/02/2021RZP, Trenčín260,80
MIS IS služby za 02/202108/02/2021SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 01/202108/02/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín316,80
Zneškodnenie KO 01/202108/02/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín268,67
Publikácie zákonov12/02/2021Poradca Podnikateľa, Žilina21,54
doplatok za 202012/02/2021RTVS, Bratislava57,18
Telek. služby starosta 02/202115/02/2021Slovak Telekom, Bratislava26
úprava web. stránky obce22/02/2021Denis Svetlík, New Graph105
Telek. služby referent 02/202122/02/2021Slovak Telekom, Bratislava23,60
Správa bytovky a fond opráv 01/202124/02/2021Bytos s.r.o., Trenčín95,52
Servis VT referent24/02/2021In Tech Real, Trenčín169,90
zabezpečenie VT OcÚ + servis24/02/2021In Tech Real, Trenčín942,26
Výroba pečiatok OcÚ02/03/2021Asaprint Trade, Trenčín185,88
stav. práce PZ03/03/2021SYON SK, s.r.o. Kr. Bodovka873
graf. práce Bodovské noviny03/03/2021Invity, s.r.o. Nová Dubnica133,50
Preddavok EE OcÚ+ obec 03/202104/03/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE byty SP + čov 03/202104/03/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
nákup respirátory FFP2 obec08/03/2021Hesychia Trade, Michalovce254,40
služby- nastavenie PC08/03/2021Topset Solutions, Trnava24
MIS IS služby za 03/202108/03/2021SWAN a.s., Bratislava84
zneškodnenie KO 02/2108/03/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín275,38
Vývoz KO 02/202108/03/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín316,80
zmluva o spolupráci08/03/2021RZP, Trenčín264,40
telek. služby OcÚ + internet 03/202108/03/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
publikácia stavebný zákon10/03/2021Poradca Podnikateľa, Žilina41,20
nákup OP testovanie10/03/2021Molpir, Smolenice21,76
obedy testovanie 05.03.10/03/2021Ly Jana, Tr. Stankovce31,40
čistenie komínov obec10/03/2021Kominárstvo Ďurža Stankovce36
zmluva o spolupráci10/03/2021RZP, Trenčín265,20
telek. služby starosta 03/202110/03/2021Slovak Telekom, Bratislava24,85
nákup toner referent18/03/2021Magic Print, Bratislava55,80

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie