NázovDátum doručeniaDodávateľCelková fakturovaná čiastka
Členské na rok 2021 12/11/2020ZMOS , Bratislava62,83
Členské na rok 202125/11/2020MAS INOVEC, Mn. Lehota358
Členské na rok 202108/12/2020ZPOZ, B. Bystrica30
Predplatné obecné noviny 202117/12/2020Inprost, s.r.o., Bratislava93,60
Syst. podpora URBIS I. Q 202104/01/2021MADE, spol.s.r.o Banská Bystrica37,50
Telek. služby OcÚ + internet 01/202104/01/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
Licencia ORFEUS na r. 202107/01/2021Pavol Halanda, Michal n/Źitavou30
Členské na rok 202108/01/2021RZMOSP, Trenčín35,70
Poistenie zodp. obce na rok 202113/01/2021Komunálna poisť. , Bratislava14,94
Služby MIS IS 01/202113/01/2021SWAN a.s., Bratislava84
Telek. služby starosta 01/202118/01/2021Slovak Telekom, Bratislava28
Preddavok EE byty spol. p.+ čov 01/2118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
Preddavok EE PZ za I. polrok 202118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava53,42
Preddavok EE OcÚ+ obec 01/202118/01/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
nákup OP testovanie obec19/01/2021RML Trenčín, s.r.o.209,60
Nákup kanc. potreby OcÚ21/01/2021Activa Slovakia, Bratislava75,29
Nákup popolnice PVC obec21/01/2021Gamanova s.r.o., Lipov110,50
Prístup na portál obce.info rok 202121/01/2021Datatrade, s.r.o., Zlaté Moravce46,56
Nákup kalendáre OcÚ 25/01/2021Spektrum Grafik, B. Bystrica22
Telek. služby starosta 01/202125/01/2021Slovak Telekom, Bratislava23
Servis VT OcÚ29/01/2021In TECH Real s.r.o., Trenčín200
Nákup strav. lístky I.Q 202129/01/2021Ticket Service, s.r.o., Bratislava414,40
Nákup notebook OcÚ29/01/2021Elektrosped, a.s., Bratislava670,40
Nákup MS office OcÚ01/02/2021ALZA SK, s.r.o., Bratislava277,68
Nákup respirátory FFP2 dôchodci01/02/2021Mavex, spol s.r.o, Zlín100,90
služby pre vybavenie KSC- el. pečať02/02/2021AVIS, spol. s.r.o., Bratislava60
Odmeny umelcom rozhlas r. 202104/02/2021Slovgram, Bratislava38,40
Preddavok EE OcÚ+ obec 02/202104/02/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE byty spol. p.+ čov 02/2104/02/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
Nákup kanc, potreby OcÚ05/02/2021Connect, Galanta16,86
Plnenie zmluvy z r. 200805/02/2021Topset Solutions, Trnava114
Obedy personál testovanie 23.01.05/02/2021Ly Jana, Tr. Stankovce29,28
Telek. služby OcÚ + internet 02/202105/02/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
Zmluva o spolupráci05/02/2021RZP, Trenčín260,80
MIS IS služby za 02/202108/02/2021SWAN a.s., Bratislava84
Vývoz KO 01/202108/02/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín316,80
Zneškodnenie KO 01/202108/02/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín268,67
Publikácie zákonov12/02/2021Poradca Podnikateľa, Žilina21,54
doplatok za 202012/02/2021RTVS, Bratislava57,18
Telek. služby starosta 02/202115/02/2021Slovak Telekom, Bratislava26
úprava web. stránky obce22/02/2021Denis Svetlík, New Graph105
Telek. služby referent 02/202122/02/2021Slovak Telekom, Bratislava23,60
Správa bytovky a fond opráv 01/202124/02/2021Bytos s.r.o., Trenčín95,52
Servis VT referent24/02/2021In Tech Real, Trenčín169,90
zabezpečenie VT OcÚ + servis24/02/2021In Tech Real, Trenčín942,26
Výroba pečiatok OcÚ02/03/2021Asaprint Trade, Trenčín185,88
stav. práce PZ03/03/2021SYON SK, s.r.o. Kr. Bodovka873
graf. práce Bodovské noviny03/03/2021Invity, s.r.o. Nová Dubnica133,50
Preddavok EE OcÚ+ obec 03/202104/03/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE byty SP + čov 03/202104/03/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
nákup respirátory FFP2 obec08/03/2021Hesychia Trade, Michalovce254,40
služby- nastavenie PC08/03/2021Topset Solutions, Trnava24
MIS IS služby za 03/202108/03/2021SWAN a.s., Bratislava84
zneškodnenie KO 02/2108/03/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín275,38
Vývoz KO 02/202108/03/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín316,80
zmluva o spolupráci08/03/2021RZP, Trenčín264,40
telek. služby OcÚ + internet 03/202108/03/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
publikácia stavebný zákon10/03/2021Poradca Podnikateľa, Žilina41,20
nákup OP testovanie10/03/2021Molpir, Smolenice21,76
obedy testovanie 10/03/2021Ly Jana, Tr. Stankovce31,40
čistenie komínov obec10/03/2021Kominárstvo Ďurža Stankovce36
zmluva o spolupráci10/03/2021RZP, Trenčín265,20
telek. služby starosta 03/202110/03/2021Slovak Telekom, Bratislava24,85
nákup toner referent18/03/2021Magic Print, Bratislava55,80
správa bytovky 02/202122/03/2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
zmluva o spolupráci22/03/2021RZP, Trenčín255,6
telek. služby referent 03/202122/03/2021Slovak Telekom, Bratislava23
nákup kanc. potreby26/03/2021Connect, Galanta22,26
nákup respirátory obec26/03/2021Genus Pharma, Žarnovica103,9
výroba samolepky KO26/03/2021Asaprint Trade, Trenčín228,9
nákup kahance cintorín30/03/2021Kveta, s.r.o., Tr. Stankovce38,93
Nákup pletivo cintorín30/03/2021Pilecký Slovensko, Častá272,45
obedy testovanie30/03/2021Ly Jana, Tr. Stankovce44,30
obedy testovanie30/03/2021Ly Jana, Tr. Stankovce31,4
obedy testovanie30/03/2021Ly Jana, Tr. Stankovce35,4
Zmluva o spolupráci30/03/2021RZP, Trenčín258,8
Nákup respirátory ocú30/03/2021Prime Europe, Bratislava80,8
Nákup OP testovanie30/03/2021Imonice invest, Košice49,58
syst. podpora URBIS II.Q 202106/04/2021MADE, spol. s.r.o., B. Bystrica37,5
telek. služby ocú+ internet06/04/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
zmluva o spolupráci07/04/2021RZP, Trenčín266,8
úprava stránky obce08/04/2021New Graph, Nové Mesto277,5
Preddavok EE OcÚ+ obec 04/202108/04/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE byty SP + čov 04/202108/04/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
MIS IS podpora za 04/202112/04/2021SWAN, a.s., Bratislava84
Vývoz KO 03/202113/04/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,4
Zneškodnenie KO 03/202113/04/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín396,54
zmluva o spolupráci13/04/2021RZP, Trenčín272,4
obedy testovanie15/04/2021Ly Jana, Tr. Stankovce24,5
tlač Bodovské noviny 202115/04/2021Leoprint, s.r.o., Trenčín419,64
tel. služby starosta 04/202119/04/2021Slovak Telekom, Bratislava25
Zdrav. posudok vypracovanie19/04/2021MUDr. Igor Godál, Svinná20
Nákup 10 ks LED VO19/04/2021REMA, Ing. Regásek, Trenčín1392
VO kontajner vývoz + zneškodnenie21/04/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín462,15
Výkon technika BOZP I.Q 202121/04/2021Ing. Čipková, Soblahov90
nákup respirátory FFP2 obec22/04/2021Kobukrav, OZ, Dunajská Streda125
Správa bytovky a fond opráv 03/202126/04/2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
zmluva o spolupráci26/04/2021RZP, Trenčín249,20
zmluva o spolupráci26/04/2021RZP, Trenčín274
obedy testovanie26/04/2021Ly Jana, Tr. Stankovce24,5
obedy testovanie26/04/2021Ly Jana, Tr. Stankovce24,5
Obj. gabióny zastávka obec28/04/2021Ekofence, Prešov101,84
mobilný balíček PPNET online28/04/2021Mediatel, Bratislava72
prístup VSSR28/04/2021Poradca podnikateľa, Žilina165
tel. služby referent 04/202128/04/2021Slovak Telekom, Bratislava23
dopravné značenie30/04/2021Značenie sk, Prievidza67,20
kontrola hydrantov a has. prístrojov03/05/2021Pyroservis, Melčice-Lieskové203,46
zmluva o spolupráci03/05/2021RZP, Trenčín250
tel. služby ocú+ internet 04/202103/05/2021Slovak Telekom, Bratislava31,08
Preddavok EE OcÚ+ obec 05/202106/05/2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
Preddavok EE náj. byty SP 05/202106/05/2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
MIS IS podpora za 05/202110/05/2021SWAN, a.s., Bratislava84
nákup PC príslušenstvo10/05/2021Alza, CZ, Praha59,7
vyhodnotenie KPSS za rok 202010/05/2021Podžobrácka farma, Vinica15
tel. služby starosta 05/202117/05/2021Slovak Telekom, Bratislava24,20
Vývoz KO 04/202111/05/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,4
Zneškodnenie KO 04/202111/05/2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín247,66
zmluva o spolupráci17/05/2021RZP, Trenčín253,2
Úchyty DZ17/05/2021Značenie sk, Prievidza13,08
nákup očkovacie preukazy17/05/2021Ing. Rastislav Paták, Nitra12
čístenie krajníc obec17/05/2021Š- Kopstav, Tr. Turná240
tel. služby referent 05/202124/05/2021Slovak Telekom, Bratislava29,37
správa bytovky 04/202126/05/2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
práca plošiny oprava VO26/05/2021Obec Trenč. Stankovce137,67
obedy testovanie26/05/2021Ly Jana, Tr. Stankovce24,50
oprava a výmena VO31.05.2021Ing. Regásek Marián REMA362,4
oprava elektrika ocú31.05.2021Miroslav Hatlas, Bratislava235,9
EE obec + ocú+ VO 06/202104.06.2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
EE náj. byty +čov 06/202104.06.2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
telek. služby pevná linka 06/2104.06.2021Slovak Telekom, Bratislava12,48
zneškodnenie KO 05/2110.06.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín269,92
Vývoz KO 05/202110.06.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,4
služby MIS IS 06/202110.06.2021SWAN, a.s., Bratislava84
ZPOZ publikácie jubilanti14.06.2021Story time, s.r.o., Horné Lefantovce75
telek. služby starosta 06/202116.06.2021Slovak Telekom, Bratislava28
správa bytovky 05/202121.06.2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
telek. služby referent 06/202124.06.2021Slovak Telekom, Bratislava27,91
vypracovanie zdravotného posudku24.06.2021MUDr. Godál Igor, Svinná20
nákup rebrík ocú09.07.2021B-commerce SK, Kružlov71,32
telek. služby pevná linka 06/202109.07.2021Slovak Telekom, Bratislava19,99
servis NTB referent09.07.2021In Tech Real s.r.o., Trenčín100
služby MIS IS 07/202109.07.2021SWAN, a.s., Bratislava84
EE náj. byty +čov 07/202109.07.2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
EE PZ II. polrok 202109.07.2021ZSE, a.s., Bratislava53,42
EE obec + ocú+ VO 07/202109.07.2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
syst. podpora URBIS III.Q 202109.07.2021MADE spol s.r.o., B. Bystrica37,5
zneškodnenie KO 06/202112.07.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín208,7
Vývoz KO 06/202112.07.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,4
autorské práva licencia na 202119.07.2021SOZA, Bratislava20,4
telek. služby starosta 07//202119.07.2021Slovak Telekom, Bratislava25,4
pamätná plaketa19.07.20213G s.r.o., Hertník33,4
strava kult. športová akcia20.07.2021Ly Jana, Tr. Stankovce93,50
výkon BOZP II.Q 202123.07.2021Ing. Katarína Čipková, Soblahov90
správa bytovky + FO 06/202126.07.2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
telek. služby referent 07/202126.07.2021Slovak Telekom, Bratislava28,51
inzercia Trenčianske noviny28.07.2021Petit Press, a.s, Nitra99
EE obec + ocú+ VO 08/202104.08.2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
EE nájomné byty 08/202104.08.2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
telek. služby ocú 08/202104.08.2021Slovak Telekom, Bratislava19,99
vyúčtovanie EE DS05.08.2021ZSE, a.s., Bratislava-17,45
vyúčtovanie EE bytovka ČOV05.08.2021ZSE, a.s., Bratislava9,32
služby MIS IS 08/202109.08.2021SWAN, a.s., Bratislava84
kartografické a grafické práce09.08.2021VKÚ Harmanec, Kynceľová581,64
zneškodnenie KO 07/202110.08.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín224,71
Vývoz KO 07/202110.08.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,4
auditorské overenie ročnej uzávierky rok 202011.08.2021Ing. Sylvia Augustínová, Nová Dubnica500
telek. služby starosta 08/202117.08.2021Slovak Telekom, Bratislava29,60
telek. služby referent 08/202123.08.2021Slovak Telekom, Bratislava26,91
správa bytovky + FO 07/202123.08.2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
telek. služby pevná linka 09/202106.09.2021Slovak Telekom, Bratislava19,99
predd. EE obec + ocú+ VO 09/202106.09.2021ZSE, a.s., Bratislava590,86
predd. EE nájomné byty 09/202106.09.2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
nákup náramky kult. akcia09.09.2021IDSYS, s.r.o., Levice23,39
Vývoz KO 08/202110.09.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,40
zneškodnenie KO 08/202110.09.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín384,01
služby MIS IS 09/202110.09.2021SWAN, a.s., Bratislava84
telek. služby starosta 09/202117.09.2021Slovak Telekom, Bratislava27
telek. služby referent 09/202123.09.2021Slovak Telekom, Bratislava26,91
prez. obce na www.slovakregion.sk23.09.2021Peter Jurík- Lisa, Čierna Voda37,88
nákup toner , kanc. potreby29.09.2021MagicPrint, s.r.o., Bratislava86,94
správa bytovky + FO 08/20211.10.2021Bytos, s.r.o., Trenčín95,52
vypr. projektu dok. predĺž.VV II.1.10.2021Ing. Juraj Knapp, Trenčín350
syst. podpora URBIS za IV.Q 20214.10.2021MADE spol s.r.o., B. Bystrica40
predd. EE KD+ DS 10/20214.10.2021ZSE, a.s., Bratislava84,99
predd. EE nájomné byty 10/20214.10.2021ZSE, a.s., Bratislava80,03
vyúčt. FA EE VO+ obec6.10.2021ZSE, a.s., Bratislava-1673,09
telek. služby pevná linka 10/20216.10.2021Slovak Telekom, Bratislava19,99
vývoz KO 09/20218.10.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín323,40
zneškodnenie KO 09/20218.10.2021Marius Pedersen, a.s., Trenčín253,23
služby MIS IS 10/20218.10.2021SWAN, a.s., Bratislava84

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie