Preskočiť na obsah

Symboly obce

Historický symbol obce bol odvodený z pečatidla, ktoré požívala obec od roku 1736.  Tento pozostáva zo stromu, ktorý vyrastá zo stredného vrchu  nepravidelného trojvŕšia. Menšie stromy   vyrastajú i na ostatných dvoch vrchoch. Po oboch stranách   vstrednej výške sú umiestnené dve najdôležitejšie súčasti orného náradia – pluhu: lemeš a čerieslo. Ďalšími prvkami symbolu sú štyri  päťlupienkové kvietky umiestnené symetricky po oboch stranách nad a pod lemešom a čerieslom.

Trojvršie so stromami charakterizuje hornatý ráz chotára obce,.  Lemeš a čerieslo si obec do svojho symbolu nedala len preto, aby upozornila na skutočnosť, že hlavným zamestnaním obyvateľov  Krivosúdu-Bodovky bolo poľnohospodárstvo, ale súčasne ich  možno chápať ako prejav úcty kúrodnej pôde, ktorá sa vminulosti získavala za náročných podmienok–klčovaním a odlesňovaním neúrodných plôch. Päťlupienkové kvety, identické skvetmi ovocných stromov znázorňujú ich úrodnosť , ktorá bola pre našu obec významná. Teda na pečatidle je vsymbolickej skratke stvárnené to, čo môže charakterizovať Krivosúd- Bodovku navonok i vsúčasnosti. Z toho dôvodu sa z neho vychádzalo aj pri tvorbe obecného erbu. Ten výtvarne spracoval Miroslav Ďurža a jeho definícia schválená Heraldickou komisiou vroku 1998.

Vlajku Krivosúdu – Bodovky tvorí päť rovnako širokých pruhov vo farbách červenej, bielej, zelenej, žltej a čiernej