Združenia, kluby

Dobrovoľný hasičský zbor

Dychová hudba Bodovanka

Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti