AKTUALITY|

Obecný úrad , žiada občanov , aby si skontrolovali a nahlásili stav vodomerov. Do poštovej schránky Vám bude doručený lístok na odpočet, ktorý prosíme vyplnený vrátiť na obecný úrad. Tie domácnosti , ktoré neodoberajú obecnú vodu a osamotení starší občania , ktorý si nemôžu skontrolovať stav vodomeru- nemusia nič vypĺňať , odpočet im príde urobiť pracovník OcÚ.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie