AKTUALITY|

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020
od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“  
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020 . 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_karantenne_ucinne_od_19.03.2020.pdf      

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie