AKTUALITY|

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie: Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Termín: od 24.03.2020 do odvolania. Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost’ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat’ a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie