Poskytovanie informácií

Zásady poskytovania informácií v zmysle zákona 211/2000 z.z.

Zistiť viac

Postup pri sprístupňovaní informácií

Zistiť viac

Ako podať opravný prostriedok

Zistiť viac

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Zistiť viac

Správne poplatky za poskytovanie informácií

Zistiť viac

Správne poplatky Obce Krivosúd-Bodovka

Zistiť viac

Spôsob úhrady

Zistiť viac