Preskočiť na obsah

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu v Krivosúde-Bodovke

2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.