1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu v Krivosúde-Bodovke

2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.

Zverejnené 8. decembra 2021.
Upravené 9. decembra 2021.