Preskočiť na obsah

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Vybavuje: Ing. Kmeťo

Úradné hodiny na OcÚ:  každú stredu od 17,00 do 18,00 hod.

Prípadne informácie na mobilnom čísle 0910 468 894.