Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ Krivosúd-Bodovka

Posedenie dôchodcov a jubilantov

  • Každoročne v mesiaci Október

Relácie do obecného rozhlasu

  • pri životnom jubileju
  • pri výročí sobáša
  • pri úmrtí

Uvítanie detí do života

  • na základe požiadania rodičov

Deň matiek

Každoročne druhú májovú nedeľu