Stavebný úrad

Ing. Vladimír Kmeťo

Stavebný referent, správca verejného vodovodu

stavebny.urad@krivosud-bodovka.sk 0904 575 632 0910 468 894

Rozhodnutie o prerušení konania

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Vodoprávne rozhodnutie – Vodný zdroj PI-1