AKTUALITY|

Podľa nariadenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.  Nos a ústa teda musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou : – detí vo veku do dvoch rokov – osôb so získanými poruchami autistického spektra – osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti – vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného    priestoru určeného na prepravu osôb –  osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie