AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA|

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Rozhodnutie, v ktorom nariaďuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, nariaďuje zákaz organizovania hromadných podujatí na dobu od 10.03. do 23.03.2020, podrobnejšie informácie sú v prílohe.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie