ÚRADNÁ TABUĽA|

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A

Krivosúd-Bodovka 88, 913 11 Trenč. Stankovce

Vec: Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Starosta obce Krivosúd- Bodovka , Richard Kubáň, týmto menujem zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR

2020:

-Mgr. Kristínu Rozvadskú , bytom Krivosúd- Bodovka 90, 913 11 , tel. 0903 894 468

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie