AKTUALITY|

bude prebiehať od 18. do 22. októbra pri búde na starú cestu

Patria sem:

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie