Pomoc Ukrajine

1.3.2022 zverejnil/a krivbodovka_obec.

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.

www.pomocpreukrajinu.sk

O ďalších možnostiach pomoci Vás budeme informovať.