Preskočiť na obsah

Upozornenie na parkovanie

Zverejnené 25.4.2023.

Kategória

Vzhľadom na viaceré sťažnosti občanov a vodičov liniek SAD Trenčín opätovne upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel  na dodržiavanie Všeobecného záväzného nariadenia obce Krivosúd- Bodovkau č. 1/2020 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Krivosúd-Bodovka.  Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie údržby ciest, ale najmä bezpečnosť cestnej premávky pre ostatných občanov, či už idúcich pešo alebo v automobiloch.  Upozorňujeme, že autá je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na svojich pozemkoch alebo na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v plynulosti a bezpečnosti dopravy. V prípade nezlepšenia sa situácie budeme nútení toto parkovanie riešiť v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Polície SR.                          Richard Kubáň, starosta obce