Preskočiť na obsah

Upozornenie

Zverejnené 12.1.2023.

Kategória

Žiadame občanov, aby triedený odpad- papier a tetrapaky, ktorí majú doma vo väčšom množstve, prípadne vo vreciach, nosili ku stojisku kontajnerov pri požiarnej zbrojnici až pred plánovaným vývozom. Termíny vývozu sú na stránke obce ako aj na úradnej tabuli pred kultúrnym domom.