Uznesenie vlády SR č. 142 – vyhlásenie mimoriadnej situácie

Kategória

Zverejnené 28. februára 2022.
Bez úpravy .