Návrh VZN č.2-2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Krivosúd-Bodovka

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy