VZN Obce Krivosúd- Bodovka č. 5-2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy